ASKI Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1993 roku. Spółka powstała w wyniku restrukturyzacji Zakładu Techniki Cyfrowej Zakładów Azotowych „Włocławek”