W roku 2006 firma ASKI brała udział w rozruchu systemu sterowania DCS oraz ESD dla instalacji LAO w ArabI Saudyjskiej – około 7000 we/wy.