W 2004 roku firma ASKI brała udział we wdrożeniu rozproszonego system sterowania DCS na polu naftowym w Omanie – około 1000 we/wy.