W 2005 firma ASKI wzięła udział w zaprojektowaniu i wykonaniu sieci FF dla instalacji Methanol DCS  w Fabryce Metanolu w Chinach  – około 3000 we/wy.