Automaty

Szlifierka spoin stalowych zbiorników ciśnieniowych

Znakowarka stalowych zbiorników ciśnieniowych

Wanna do testów szczelności spoin stalowych zbiorników ciśnieniowych

Maszyna ciśnieniowa do wodnych prób zniszczeniowych stalowych zbiorników ciśnieniowych

Spawarka króćców

Automat do nabijania prowadnic

Automat do docinania dennic