Przemysł metalowy i betonowy

  • Wykonanie w 2015 roku modernizacji sterowania układu wanny fluidyzacyjnej do obróbki drutów dla znanego producenta w branży metalowej,
  • Wykonanie w 2017 roku układu sterowania do podłączenia rozwijaków i nawijarek linii cynkowniczej nr 3,
  • W 2017 roku zaprojektowanie, zbudowanie oraz uruchomienie układu sterowania w instalacji oczyszczania HCL.

Zaprojektowanie i wdrożenie w 2015/2016 roku autorskich paneli operatorskich do sterowania procesem wylewania betonu w firmie produkującej betony i żelbetowe elementy kanalizacyjne.