Przemysł hutniczy

W latach 2003 – 2007 firma Aski brała udział we wdrożeniu rozproszonego system sterowania DCS zbudowanego ze stacji sterujących, stacji operatorskich i stacji inżynierskiej, a wykorzystywany do sterowania instalacją Huty Szkła. Pracownicy spółki są autorami modyfikacji aplikacji, uczestniczyli w jej instalacji i wdrożeniu systemu oraz  przeszkolili pracowników użytkownika. W skład systemu wchodzi 6 stacji sterujących, 5 stacji operatorskich oraz stacja inżynierska. System zintegrowany jest za pomocą łącz szeregowych i protokołu Modbus z systemami ważenia firm trzecich.  Łączna ilość we/wy procesowych – ok. 3500

W 2015 roku firma Aski dokonała modernizacji systemu sterowania palnikami pieca obrotowo –wahadłowego na wydziale ołowiu w Hucie Miedzi