Certyfikaty

Celem ASKI Sp. z o.o. jest świadczenie usług w sposób gwarantujący wysoki poziom ich wykonania, zgodny z najnowszymi technologiami, gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Firma ASKI w swojej działalności kieruje się następującymi zasadami:

  • ciągły rozwój firmy,
  • każdy pracownik ma wpływ na jakość,
  • pełne zaangażowanie pracowników,
  • stałe podnoszenie poziomu kompleksowej i profesjonalnej obsługi naszych klientów,
  • zarządzanie kompetencjami pracowników umożliwiające oferowanie nowoczesnych rozwiązań.


Gwarantem osiągnięcia założonych celów jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego:

  • System Zarządzania Jakością
  • System Zarzadzania Środowiskiem
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy