Robotyka

Układy sterownicze PLC

Prototypowe projekty maszyn

MODERNIZACJA MASZYN I LINII PRODUKCYJNYCH

Modyfikowanie i kompleksowa wymiana układów sterowania maszyn

Rozbudowanie funkcjonalności maszyn

Rozbudowanie układów pneumatycznych

Wymiana napędów na nowoczesne serwonapędy

Dołożenie stanowisk zrobotyzowanych

Dokładanie wizyjnych stacji kontroli

Odnawianie starych maszyn

Modyfikowanie systemów transportu produktu – transportery łańcuchowe, taśmowe, rolkowe

Poprawa wydajności i jakości maszyny

KONSTRUKCJE NIESTANDARDOWE

Realizujemy zlecenia budowy obejmujące konstrukcję mechaniczną, elektryczną, sterowanie, włączając w to połączenia z systemami wizyjnymi, pneumatyką czy robotami.

Remonty mechaniczne

Audyty bezpieczeństwa maszyn

Opracowanie raportu, zaproponowanie rozwiązań, wdrożenie rozwiązań w porozumieniu z preferencjami klienta, wystawienie oświadczenie  zgodności.

Ocena istniejącej maszyny bądź ciągu maszyn w odniesieniu do wymogów bezpieczeństwa,

Ocena wybranych komponentów/ analiza ryzyka,

Kontrola, pomiar i test zainstalowanych czujników i elementów wykonawczych,

Test oprogramowania i sprzętu,

Opracowanie raportu ze szczegółowymi danymi o wynikach/ wskazanie punktów niebezpiecznych,

Realizacja usługi wdrożeniowej polegającej na eliminacji zagrożeń zarówno pod kątem sprzętowym jak i mechanicznym,

Wystawienie oświadczenia zgodności.

Lub projektowane przez nas automaty i linie produkcyjne są ściśle dopasowane do potrzeb klienta, tworzonymi tak, by przy jak najniższym nakładzie finansowym klient mógł osiągnąć wysoką wydajność pracy, skrócić cykl produkcyjny, zmniejszyć koszty zatrudnienia oraz zredukować ilość braków i odpadów produkcyjnych.