Sieci teletechniczne

        Projekty i realizacja w zakresie:

Sieci strukturalnych opartych na kablach miedzianych wieloparowych w kategorii: 5/5e, 6, 6A, 7, 7A oraz  kablach światłowodowych: jednomodowych SM (typ włókna OS1/OS2), lub kablach wielomodowych MM (typ włókna OM1/OM2/OM3/OM4),

Rozwiązań nietypowych np.: pasywne zwielokrotnienie sygnału w torach światłowodowych, łączenie kabli wielomodowych z jednomodowymi bez wykorzystania urządzeń aktywnych.

Analizy:

Potrzeb w zakresie budowy i modyfikacji struktur sieciowych WAN, LAN, SAN.

Ruchu w sieci i jego kształtowania z wykorzystaniem mechanizmów QoS.np.: dla protokołów VoIP.

 Map struktur sieci LAN/WAN.

Konfiguracja i administracja w zakresie:

Urządzeń aktywnych (switche, routery, tranceivery, firewalle, urządzenia dostępowe oraz urządzenia typu UTM).

Urządzeń wchodzących w skład sieci SAN ( przełączniki FC, macierze, biblioteki taśmowe itp.)

Pomiary i certyfikacja sieci telekomunikacyjnych miedzianych i światłowodowych, pozwalających na uzyskanie nawet 25 letniej  gwarancji na komponenty użyte do jej budowy:

Sieci miedzianych (tłumienie, przesłuchy, opóźnienie propagacji, rezystancja pętli, parametry zwarciowe, itp.)

Sieci światłowodowych (mocy optycznej, mocy wtrąconych, tłumienności, jakości złącz i niejednorodności włókien).

Projekty i wdrożenia systemów SSWiN (KD, CCTV, ALARM) – firm SAMSUNG, ROGER, SATEL.

Projekty i wdrożenia systemów sygnalizacji i alarmowania PPOŻ – firmy POLON:

Konwencjonalne IGNIS 1000/2000.

Adresowalne POLON seria 4000.

Rozproszone POLON seria 6000 (w trakcie uzyskiwania uprawnień).

Sieci teletechniczne

Sieci elektryczne, rozdzielnie

Kontrola dostępu

Systemy ppoż

Oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne